JOHNSON & JOHNSON

Voor een campagne tijdens het fusieproces tussen Crucell en Johnson & Johnson heb ik samen met illustrator Eelco Menkveld onderstaand character ontwikkeld…

De posters bevatten belangrijke informatie over de problemen die zich voor konden doen vlak na de fusie. Wij bedachten een levend uitroepteken omdat dit volgens de juiste symbolische functie had voor de ze campagne. Ik was verantwoordelijk voor alle 3D modellen en het renderen.

Categories: 3D ANIMATOR